T'interessa

VI Edició

Ves enrere Col·legi Territorial d'Arquitectes de València: Exposició i Catàleg de l'exposició "ArquitectEs de València": L'impuls de la perspectiva de gènere en l'arquitectura

Col·legi Territorial d'Arquitectes de València: Exposició i Catàleg de l'exposició "ArquitectEs de València": L'impuls de la perspectiva de gènere en l'arquitectura

Convocatòria: VI Edició

Premi: categoria "Institucions, universitats, organitzacions, associacions i col·lectius"

Entitats: Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

Projecte: Exposició i Catàleg de l'exposició "ArquitectEs de València": L'impuls de la perspectiva de gènere en l'arquitectura

Municipi: VALÈNCIA (València)

Resum: L'exposició 'ArquitectEs de València' recull la participació de les arquitectes i estudiants d.arquitectura (67 persones) que van respondre a la crida del col·legi per a formar part en la 1ª exposició de dones arquitectes de València. (març 2021) L'objectiu de l'Exposició va ser el de donar visibilitat al treball de les arquitectes i donar impuls a l'arquitectura des d'una perspectiva de gènere. En els panells exposats, es reconeix una manera de treballar respectuosa, equilibrada i sensible. Quedant patent una mirada més àmplia de la professió.. (fitxa catalogràfica)

DOCUMENTS