T'interessa

VI Edició

Ves enrere Jordi Bosch Meda: La vulneració del dret de la dona a l'habitatge i la ciutat a Europa

Jordi Bosch Meda: La vulneració del dret de la dona a l'habitatge i la ciutat a Europa

Convocatòria: VI Edició

Premi: categoria "Treballs acadèmics d'investigació"

Autoria: Jordi Bosch Meda

Projecte: La vulneració del dret de la dona a l'habitatge i la ciutat a Europa

Municipi

Resum: L'objectiu d'aquesta investigació és analitzar la vulneració del dret a l'habitatge i a la ciutat de la dona a Europa en l'actualitat a través d'un model multidimensional d'anàlisi estructurat en quatre dimensions: l'econòmica, la física, la psicosocial, la urbana. Els resultats confirmen l'existència d'una bretxa de gènere en el compliment del dret a l'habitatge i a la ciutat a Europa (fitxa catalogràfica)

DOCUMENTS