T'interessa

VI Edició

Ves enrere Xaló: Projecte per a la conversió en zona de vianants del barri antic o nucli històric del municipi

Xaló: Projecte per a la conversió en zona de vianants del barri antic o nucli històric del municipi

Convocatòria: VI Edició

Premi: categoria "Ajuntaments de menys de 5.000 habitants"

Municipi: XALÓ (Alacant)

Nº habitants (INE 1 gener 2021): 2.892 (1.444 dones i 1.448 homes)

Projecte: Projecte per a la conversió en zona de vianants del barri antic o nucli històric del municipi

Resumen:La present actuació engloba un total de tres actuacions. A fi de millorar la qualitat urbana, millorant les condicions d'accessibilitat, les situacions en perspectiva de gènere i edat, les mesures mediambientals en la contractació pública en l'àmbit de l'edificació de la Generalitat adaptat a la .Guia Verda. es va plantejar la realització d'aquestes obres, on es pretén realitzar un únic ferm en la calçada millorant notablement l'accessibilitat del tot el Nucli Històric del municipi  (fitxa catalogràfica)

DOCUMENTS