Protecció de les vistes cap a fites culturals i paisatgístics

Protecció de les vistes cap a fites culturals i paisatgístics

Pla de Vinaros

Protecció de les vistes cap a fites culturals i paisatgístics

El patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana no són només les arquitectures: castells, ermites, esglésies, torres, alqueries... sinó també l'entorn paisatgístic on s'ubiquen i les vistes cap a ells. En l'actualitat es du a terme una anàlisi visual de tots aquells Béns d'Interés Cultural de major valor paisatgístic per a establir mesures d'ordenació i gestió en les àrees d'afecció visual.

Es pretén amb este programa millorar l'entorn dels enclavaments que acumulen la major càrrega històrica del nostre paisatge i preservar les vistes cap a ells, ja que són referents per a la població i el turisme que visita la Comunitat Valenciana.

La població sent una gran afecció pels elements patrimonials que mostren la història d'un lloc i són referents visuals en l'espai que habita. La protecció de les fites culturals lligats a un entorn d'afecció visual és fonamental per a salvaguardar el caràcter del nostre paisatge.

Les activitats econòmiques lligades al turisme es veuen afavorides al potenciar estos espais singulars que alberguen els elements patrimonials de major força visual. Fortaleses encimbellades a tossals, monestirs enclavats en vessants accentuades o torres de sentinella apostades sobre els penya-segats de les costes mediterrànies són alguns exemples d'edificacions històriques amb una gran rellevància visual en el territori.

L'Estudi Visual establix jerarquies de protecció en funció de la proximitat i la vinculació a les estructures paisatgístiques a què l'element patrimonial estiga lligat. Visualment s'establixen tres plans de protecció: Pla curt, 250 metres entorn de l'edificació; pla mig, 1000 metres i pla llarg, fins a 2000 metres.