novetats

Estudi sector del taxi

Estudi sobre el sector del taxi en APC València

TAXI, Aeroport de Castelló.

Autorització per a prendre viatgers en l'Aeroport de Castelló.

Convocatòria de 20 de maig de 2017

Exàmens CAP, TAXI, competència professional y consellers de seguretat

Nova APC (TAXI) Comarca de la Ribera

Publicat el projecte d'Ordre de creació de l'Àrea de Prestació Conjunta de la Comarca de la Ribera Alta

DOGV: Torns de descans addicional TAXI, Alacant.

Modificació dels torns de descans addicional del TAXI, APC Alacant.

Examen de l'1 d'abril de 2017

Certificat d'Aptitud Professional (CAP).

Permís especial TAXI

24, 25 i 26 de febrer per celebració de Carnestoltes i 3, 4 i 5 de març per la celebració de l'Enterrament de la Sardina.

Tauler d'anuncis: Nova Llei en tramitació

Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, del Taxi de la Comunitat Valenciana