Presentació

Presentació

La Direcció General de Transports i Logística exerceix les competències en matèria d'infraestructures ferroviàries, planificació i logística del transport, planificació, coordinació i execució de l'oferta intermodal del transport en la Comunitat Valenciana, seguretat i coordinació del transport, gestió de la xarxa de transports i mobilitat metropolitana, exceptuant aquelles funcions atribuïdes a l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

Li correspon igualment en matèria de logística les funcions relatives a la definició d'estratègies i el seu desenvolupament incloent les de planificació, construcció i gestió de les infraestructures i àrees logístiques públiques, bé de manera directa, bé en col·laboració amb els òrgans competents en matèria de sòl de la Generalitat.

Per al desenvolupament d'estes competències, es troba la Subdirecció General de Transport, a la qual li correspon planificar, dirigir, coordinar i supervisar l'activitat dels servicis sota ela seua dependència, que són:

  • Servei de Gestió del Transport Públic i Coordinació Intermodal.
  • Servei de Gestió i Ordenació del Transport.
  • Servei de Transport Ferroviari i Logística.
  • Servei de Mobilitat Urbana. 


ENLLAÇ al DECRET 147/2023, de 5 de setembre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

ENLLAÇ al DECRET 81/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

novetats

Ajudes a les empreses concesionàries que mantenen línies de dèbil trànsit

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2013, de la Direcció General de Transports i Logística, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides, basant-se en l'Orde 4/2013 Enllaços relacionats...

Transports: Projecte Línia 1 del TRAM de Castelló

Aprovació definitiva del projecte de servici públic de transports de viatgers de la Línia 1 de TRAM de Castelló Enllaços relacionats Aprovació definitiva del projecte de servici públic de...

Competència professional per al transport: expedició del certificat

Els certificats de Competència professional per al transport de la convocatòria de maig-2013 estaran disponibles en els llocs indicats aproximadament a partir del 29 de juliol de 2013 Enllaços...

Consellers de Seguretat: expedició del títol

Els certificats de Consellers de Seguretat de la convocatòria de maig-2013 estaran disponibles en els llocs indicats aproximadament a partir del 22 de juliol de 2013 Enllaços relacionats Expedició...

Transport públic de viatgers per carretera

S'ha publicat en el BOE els nous models de llibre ruta (ANNEX I), llibre de reclamacions (ANNEX II), així com el model de justificant de la prestació de servicis regulars de viatgers d'ús general...

Transportes: Resultats DEFINITIUS de l'exàmen de CAP de 25/05/2013

La consulta dels resultats definitius de la convocatòria de 25 de maig de 2013 la pot fer l'alumnat interessat en el seu centre de formació o bé la persona acreditada del centre a través de...

Transports: Linea 2 del TRAM d'Alacant

Aprovació definitiva del Projecte de Servici Públic de Viatgers de la Línia 2 del Sistema Tramviari d'Alacant Enllaços relacionats Projecte de Servici Públic de Viatgers de la Línia 2 del Sistema...

Transports: Convocatòria d'exàmens per a les titulacions Consellers de seguretat, Competència professional i Certificat d'aptitud professional

El sábado 25 de mayo de 2013 tendrá lugar el examen para la obtención de diferentes titulaciones de transportes:- Consellers de seguretat, en la modalitat d'obtenció i renovació- Competencia...

Resultats DEFINITIUS dels exàmens del Taxi i CAP. Convocatòria 23/03/2013

La consulta dels RESULTATS DEFINITIUS de la convocatòria de 23/03/2013 es realitzarà en els taulers d'anuncis de les oficines de la Direcció General de Transports i Logística i dels Servicis...

Transports: projectes en participació pública

Informació pública dels plans d'acció i zones de servitud en matèria de contaminació acústica de diverses carreteres de la Xarxa Autonòmica de la Comunitat Valenciana. Enllaços relacionats...