-

Enllaços destacats

NOVETATS

PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ D'AJUDES PER A L'ELABORACIÓ D'INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT (PEMIT)

S'ha publicat en el DOGV núm. 9859 (29/05/2024), la resolució del director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, de la concessió d'ajudes per a l'elaboració d'instruments de...

Publicació Criteri Interpretatiu D.T. 24 TRLOTUP

S'ha publicat en la Web de la Conselleria el Criteri Interpretatiu de la Disposició Transitòria 24 del Text Refós la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge. Accedix en Urbanisme,...

Publicada l'actualització de preus maxims i mínims a percebre per les ECUVs

S'han publicat en el DOGV del dia 9/11/2023 la noves tarifes a aplicar pels serveis que presten les ENTITATS COL·LABORADORES URBANITZADORES (ECUV) Tots els detalls es troben en l'enllaç següent:...

LA COMISSIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA APROVA EL CATÀLEG DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS DE DIVERSOS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA

La Comissió Territorial d'Urbanisme de València (CTU) celebrada el passat 3 de Maig 2023, ha aprovat el CATALOGUE DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS dels municipis següents: Beniatjar Puebla de San Miguel...