NOVETATS

Ves enrere PRESENTACIÓ DEL MANUAL DE MINIMITZACIÓ D'IMPACTE D'HABITATGES EN SÒL NO URBANITZABLE EN EL COL·LEGI D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE LLEVANT

PRESENTACIÓ DEL MANUAL DE MINIMITZACIÓ D'IMPACTE D'HABITATGES EN SÒL NO URBANITZABLE EN EL COL·LEGI D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE LLEVANT

S'ha presentat el Manual de Minimització d'Impacte d'Habitatges en sòl no urbanitzable davant els Enginyers Agrònoms, col·lectiu àmpliament coneixedor de la problemàtica d'aquesta mena d'habitatges i que pot contribuir i fer costat als propietaris en aquesta mena de gestions.

Una jornada organitzada pel COIAL, a la qual han assistit el Director General d'Urbanisme Vicente J. García Nebot, els redactors de Manual, Pedro García Capdepón, Javier Álvarez i Jose Antonio Sales, així com els Enginyers Enrique Torrente, José Carbonell Castelló i Carolina Penalva.
En la pàgina web de la Conselleria de Política territorial, aquesta penjat tant la Guia de Minimització d'Impacte com el Manual en el qual s'aclareix fil per randa, els passos a seguir per a gestionar la legalització.

L'enllaç per a accedir a aquesta documentació és el següent:

https://politicaterritorial.gva.es/va/web/urbanismo/com-legalitzar-la-teua-casa-de-camp