publicacions d'interés

Videos

Ves enrere Agilització en la tramitació administrativa de l'aprovació dels instruments de planejament i la reparcel·lació inversa

Agilització en la tramitació administrativa de l'aprovació dels instruments de planejament i la reparcel·lació inversa


Debat sobre la gestió en el sòl no urbanitzable, agilització en la concessió de llicències