-

Enllaços destacats

NOVETATS

Ves enrere AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI: ELS AJUNTAMENTS JA PODEN ADHERIR-SE

AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI: ELS AJUNTAMENTS JA PODEN ADHERIR-SE

 

Els Estatuts de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori han estat aprovats pel Ple del Consell del passat 9 d'abril de 2021.

(DOCV núm. 9070 de 27/04/2021, https://dogv.gva.es/datos/2021/04/27/pdf/2021_4212.pdf).

 

Els ajuntaments ja poden acordar en Ple, per majoria absoluta, la seua adhesió a l'Agència.

 

L'acord d'adhesió haurà de ser remés a la conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, mitjançant el tràmit telemàtic accessible des d'aquesta adreça: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21702, tràmit que incorpora com a imprés associat tipus la certificació de la secretaria de l'acord plenari. Aquells municipis que remeten el seu acord d'adhesió, degudament aprovat, mitjançant el tràmit telemàtic indicat , abans del 31 de juliol de 2021, seran tinguts en consideració per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per al nomenament dels representants municipals en el òrgan de direcció de l´Agència.

 

Per a resoldre qualsevol dubte pot adreçar-se al correu electrònic avpt_gva@gva.es.

 

Carta comunicació aprovació Estatuts Agència.