-

Enllaços destacats

NOVETATS

Ves enrere DECLARACIÓ DE INTERÉS COMUNITARI (DIC) PER A LA INSTALACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES DE 40 MWP, A ELDA I NOVELDA

DECLARACIÓ DE INTERÉS COMUNITARI (DIC) PER A LA INSTALACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES DE 40 MWP, A ELDA I NOVELDA

La Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant, celebrada el dia 27/09/2021, ha declarat de interés comunitari la sol·licitud formulada per Preval Renewable S.L., per a realitzar una Instal·lació generadora d'energia solar fotovoltaica amb una potència de 40 MW, en terrenys classificats com a Sòl No Urbanitzable, dels municipis d'Elda polígon 7, parcel·les 67, 69 i 71 i Novelda polígon 1, parcel·les 1 i 27.

La superfície total del terreny vinculat a la DIC és de 781.916 m², la superfície total ocupada per l'activitat com a plaques solars, centres de transformació, inversors i subestació elevadora, serà de 431.153 m², sent el percentatge de ocupació del 54.14% del sòl total.

Així mateix, l'altura màxima de la instal·lació serà de 4.20 m per a les plaques de 2V, 2,30 m per a les plaques de 1V i 4 m per al sostre de l'estació elevadora.

El projecte compta amb l'aprovació d'un Estudi paisatgístic informat favorablement per la Generalitat a fi de mitigar l'impacte en el paisatge i el seu entorn que poguera provocar la instal·lació.