-

Enllaços destacats

NOVETATS

Ves enrere Presentació de la Guia de Participació Ciutadana per a Projectes Urbanístics

Presentació de la Guia de Participació Ciutadana per a Projectes Urbanístics

El Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha obert aquesta sessió virtual

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha presentat la “Guia de Participació Ciutadana per a Projectes Urbanístics” en un webinar amb el propòsit d'apropar aquesta nova eina als ajuntaments i administracions interessades a promoure un procés participatiu aplicat a la transformació de l'espai públic de barris i ciutats.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha obert aquesta jornada virtual, que també ha comptat amb la participació del Director General d'Urbanisme, Vicente Joaquín García Nebot, la Directora General de Participació Ciutadana, Mª Jesús Pérez Galant, i Yaiza Pérez Alonso, directora de l’equip redactor de la Guia, doctora en Ciències Socials i llicenciada en Sociologia.

“Amb aquesta guia volem avançar i ajudar els ajuntaments a posar en pràctica la democràcia participativa en l'àmbit de la planificació urbana”, ha afirmat Arcadi España, qui ha afegit que “aquest urbanisme democràtic que tots volem és l'instrument de futur per a les agendes urbanes, tant l'estatal, com l'autonòmica i municipal. Per això, hem d'apropar l'urbanisme a totes les persones sense oblidar que està al seu servei, no al servei de grans empreses ni grans actuacions. El centre i el punt de partida de l'urbanisme ha d'estar focalitzat en les veïnes i veïns dels municipis”.

Per part seua, Vicente Joaquín Garcia Nebot s'ha referit a “l’esforç especial per a fer una guia clara i de fàcil utilització”. “Busquem un urbanisme diferent, transparent, participatiu, modern, àgil i un dels instruments bàsics seran aquestes guies perquè els ajuntaments puguen accedir a elles i trobar solucions als seus problemes diaris”, ha explicat. Així mateix, Mª Jesús Pérez Galant ha manifestat que “aquesta guia comença a marcar un camí que situa a la ciutadania en el centre i la fa partícep d'aqueixa transformació del territori que passa per les persones que en ell viuen i conviuen, obri espais de diàleg per a escoltar la ciutadania”.

El públic connectat ha pogut conéixer les indicacions contingudes en aquest manual, que desglossa i ensenya com posar en marxa un procés participatiu des de zero en l'àmbit urbanístic a través de diferents fases, a més d'aportar recomanacions i exemples.

El document està disponible en dos formats, un més ampli i un altre de síntesi per a facilitar la seua aplicació práctica (adjunten enllaç a la web). Així mateix, les persones interessades en aquesta temàtica o que no hagen pogut connectar-se podran visualitzar de nou aquest esdeveniment en línia a través de la web www.urbaclick.es.

https://politicaterritorial.gva.es/documents/20551182/174929742/GUIA+PARTICIPACION+CIUDADANA+PARA+PROYECTOS+URBANISTICOS.pdf/a5fcee83-f591-4569-9091-b98833fd043c?t=1637930509408

https://politicaterritorial.gva.es/documents/20551182/174929742/SINTESIS+GUIA+PARTICIPACION+CIUDADANA.PUESTA+EN+MARCHA+DEL+PROCESO.pdf/225a1204-48b5-f22c-cf28-7bb641aa00d2?t=1644409621738