-

Enllaços destacats

NOVETATS

Ves enrere PUBLICACIÓ DE L'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'EXPROPIACIÓ PER TAXACIÓ CONJUNTA PER A L'OBTENCIÓ DELS TERRENYS EN L'ÀMBIT DE PARC SAGUNT II

PUBLICACIÓ DE L'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'EXPROPIACIÓ PER TAXACIÓ CONJUNTA PER A L'OBTENCIÓ DELS TERRENYS EN L'ÀMBIT DE PARC SAGUNT II

En el DOGV d'11 de març de 2022 s'ha publicat l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de València adoptat en la sessió de 23 de febrer de 2022, relatiu a l'aprovació definitiva del Projecte d'expropiació per taxació conjunta per a l'obtenció dels terrenys de l'àmbit Parc Sagunt II, en el terme municipal de Sagunt, i de declaració de l'efecte de legitimar l'ocupació dels béns o drets afectats, previ pagament o depòsit de l'import íntegre de la valoració establida.
 
A les persones interessades titulars de béns i drets que figuren en el projecte d'expropiació se'ls notificarà de manera individual aquest acord i el full d'apreuament. Aquestes persones podran, en el termini i en la forma indicada en aquest Acord, interposar recurs d'alçada o manifestar la seua disconformitat amb la valoració establida en el projecte aprovat, preferentment per via telemàtica, a través del següent enllaç:

https://ovius.gva.es/oficina_tactica/?idioma=es_ES#/tramita/25046/25677/procedimientos