-

Enllaços destacats

NOVETATS

Ves enrere PORT D'ALACANT: APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL

PORT D'ALACANT: APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL

La Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant, celebrada el dia 27/09/2021, ha aprovat la modificació puntual núm. 6 del Pla Especial del Port d'Alacant.

Aquesta modificació permetrà incrementar l'ús d'oficines ja permés en el Sector 6, que passaria del 25% actual fins a un total del 80% de la superfície total edificable del sector, sense variar els usos que es permeten.

Aquesta modificació, es va formalitzar mitjançant un protocol signat entre l'Ajuntament d'Alacant i l'Autoritat Portuària d'Alacant on es recull, entre altres qüestions, l'interés en la posada en marxa d'iniciatives empresarials de progrés per a la ciutat, impulsant conjuntament l'ocupació d'espais portuaris d'interacció port-ciutat per al desenvolupament d'activitats d'alt valor afegit vinculades a l'emprenedoria tecnològica i digital.

Com a desenvolupament d'aquest protocol de col·laboració, i aprofitant la finalització de la concessió i recent trasllat del varadero d'embarcacions esportives i d'esbarjo que donava servei a la marina esportiva de la pròpia dàrsena interior, a l'esplanada del muelle 5 (Sector 6-Zona II), l'Autoritat Portuària ha facilitat l'ocupació d'aquesta superfície a la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana S.A.O. (SPTCV) per a la Implantació d'un centre del Districte Digital Comunitat Valenciana (ús d'oficines).

L'atorgament de la concessió corresponent a la SPTCV ha suposat un consum imprevist i important de la superfície destinada a ús d'oficines, reduint considerablement la màxima disponible del 25% de la superfície, establida en el PEPA per al Sector 6.

Per això i com a conclusió, la Modificació Puntual núm. 6 incrementarà l'ús d'oficines ja permés en el Sector 6, que passaria del 25% actual fins a un total del 80% de la superfície total edificable del sector.