-

Enllaços destacats

NOVETATS

Ves enrere REGULARITZACIÓ MITJANÇANT DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI (DIC) D'INDÚSTRIA TÈXTIL A ALCOSSER DE PLANES (ALACANT)

REGULARITZACIÓ MITJANÇANT DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI (DIC) D'INDÚSTRIA TÈXTIL A ALCOSSER DE PLANES (ALACANT)

La Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant, celebrada el dia 13/12/2021, ha declarat d'interés comunitari la sol·licitud de regularització d'Indústria Tèxtil en terrenys classificats com No Urbanitzables en el municipi d'Alcosser de Planes.

Aquesta tramitació se sol·licita a l'empara del que es disposa en la Disposició Transitòria Vint-i-quatrena de regularització d'activitats industrials en sòl no urbanitzable, del Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.

La superfície de sòl ocupada per la indústria és de 29.393 m², sent la construïda de 9.991 m².
L'activitat industrial i productiva objecte de regularització consisteix en el manipulat i emmagatzematge de tèxtil i fabricació d'esborres.

Aquesta indústria consolida l'activitat en el municipi, genera llocs de treball i fixa població en la zona.