-

Enllaços destacats

NOVETATS

Ves enrere S'APROVA LA DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI (DIC) D'EMPRESA DE CLASSIFICACIÓ I EMMAGATZEMATGE DE CEREAL A SILLA (VALÈNCIA)

S'APROVA LA DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI (DIC) D'EMPRESA DE CLASSIFICACIÓ I EMMAGATZEMATGE DE CEREAL A SILLA (VALÈNCIA)

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de València celebrada el dia 6/10/2021 ha aprovat la DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI (DIC) sol·licitat per l'empresa SERVALGAR S.L. per a una activitat de classificació i emmagatzematge de cereal en gra situada en Sòl No Urbanitzable del terme municipal de Silla, en la parcel·la 4A2 (Dis 31) del polígon 34 del Cadastre de Rústica del referit terme municipal.

L'objecte de la DIC és l'habilitació de la citada activitat en una parcel·la d'ús principal industrial vinculada al sector agrari, en unes edificacions existents sense ús actual (nau magatzem, edifici d'oficines sense ús, marquesina i caseta de centre de transformació). S'aconsegueix, així, reutilitzar unes naus industrials existents, evitant noves construccions de tipologia industrial en aquesta zona del sòl no urbanitzable.

El procés productiu que es desenvolupa a l'interior de les naus inclou una inspecció ocular pel tècnic de recepció de la matèria primera, acceptant o rebutjant la mateixa. En el cas que la matèria primera no siga apta per als processos de transformació següents i que no siga acceptada per al seu destí final, es rebutja aquest cereal i es retorna en el mateix camió al seu origen. Una vegada recepcionada la matèria primera, es realitza una classificació prèvia i s'emmagatzema en les zones o cubiculums existents a l'interior de les instal·lacions per al seu posterior destí a una indústria d'elaboració d'additius alimentaris situada en la rodalia de les referides naus. D'aquesta manera, és òptim el procés de traçabilitat i control del cereal en gra com a matèria primera.

La superfície total de la parcel·la és de 13.265 m² sent la superfície construïda de 4.022,25 m².