jornadas CEACV

Atrás Presentació de la Guia d'Acció per a l'Educació Ambiental a la Comunitat Valenciana

Presentació de la Guia d'Acció per a l'Educació Ambiental a la Comunitat Valenciana

JORNADA: Presentación de la Guía de Acción para la Educación Ambiental en la Comunitat Valenciana

FECHA: 1 de marzo de 2018

HORARIO: 12:00 a 14:00 horas