Organismos

Portales

Formulario de Contacto

Web Form Ampliado

Este formulario es para uso exclusivo de asuntos relacionados con el proyecto LIFE TECMINE

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competéncies. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

En enviar el formulari dóna el seu consentiment per rebre informació del projecte LIFE TECMINE

Prueba de verificación
 

Aviso

Aviso

 El proyecto LIFE TECMINE y el contenido web de esta página han sido financiados con el apoyo del Programa LIFE de la Unión Europea.

 *Esta publicación [comunicación] refleja únicamente las opiniones de los/las autores/as, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida.