Organismos

Portales

El paraje - Patrimonio cultural

El paraje - Patrimonio cultural

Caseta de piedra seca

Dins del Paratge Natural hi ha una sèrie d'elements destacables, tots ells relacionats amb les pràctiques agropecuàries que han tingut i tenen lloc en el territori.

Al llarg de tot el terme són molt abundants les construccions de maçoneria en sec: abancalamientos agrícoles en vessants; murs que marquen el traçat de l'extensa xarxa de vies pecuàries i azagadores que recorren l'acabe; parets i assetjats per al bestiar simplement per a dividir la propietat; més de mil casetes de pedra seca construïdes per a refugi de cap a cap de tot el territori; camins empedrats, masies, ponts, etc.

Tot això fa que l'arquitectura de la pedra en sec siga un referent en el patrimoni cultural de Vilafranca del Cid.