audiència i informació pública

processos tancats

Segona participació pública PAT Huerta

- Resolució de 15 de novembre de 2017, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual se sotmet novament a consultes, participació i informació pública,...