audiència i informació pública

processos tancats

Projecte de modificació del NUT de Castelló de la Plana.

Projecte de modificació del Art 3 de les Normes Urbanístiques Transitòries d'Urgència del municipi de Castelló de la Plana