Informació pública

Informació pública

 

 Anunci del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV nº 8361 del dia 14 d´agost de 2018 sobre l´inici de la informació pública del document estratègic UNEIX

 

El període d'informació pública ha finalitzat. 

S'han rebut 46 al·legacions, totes elles de caràcter institucional. La major part d'elles, 42, provenen d'ajuntaments o de grups polítics municipals. No s'ha rebut cap al·legació a títol personal. Totes han sigut contestades individualment.