Novetats

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Novetats bibliogràfiques

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Exposició: "Historias vividas. Grupos de viviendas en Valencia 1900 - 1980"

Transport públic

Tauler d'anuncis: convocatòria d'exàmens del 26 de novembre de 2016

Llistes provisionals APTES i NO APTES Certificat d'Aptitud Professional CAP

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Novetats bibliogràfiques

Transport públic

AVÍS: pròxima convocatòria d'exàmens 26 de novembre de 2016.

Llistat definitiu d'admesos, exclosos i distribució per aules. Actualitzat 23 de novembre de 2016.