Programació

Programació

Objectius:

L'objectiu principal en el qual s'emmarquen els actuacions cofinançades pel Programa FEDER 14-20 consisteix a afavorir un creixement respectuós amb el medi ambient i la lluita contra els efectes del canvi climàtic (Eix prioritari 6).

Eix prioritari 6: Creixement respectuós amb el medi ambient i lluita contra els efectes del canvi climàtic

Objectiu temàtic

Prioritat d'inversió

Objectiu específic

Línia d'actuació

OT6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos

6.C. La conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural

O.E.6.3.2. Protecció, desenvolupament i promoció dels àrees naturals, en particular els d'interés turístic

Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural

 

Eix prioritari 20: Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de Covid-19 i els seues conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia

Objectiu temàtic OT13

Prioritat d'inversió 13i

Objectiu específic

REACT 3.2

Línia d'actuació

200132_12_NO_O

Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seues conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia

Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seues conseqüències socials, i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia

Suport a la mesures d'ajuda econòmica a la regions més dependents dels sectors més afectats per la crisi de la Covid-19

Ajudes per al sector del transport públic

 

A conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 s'han vistos afectats, en major o menor mesura, tots els sectors econòmics, entre ells el sector de la mobilitat, i més concretament els serveis públics de transport discrecional.
En aquest context, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha implementat ajudes econòmiques als sectors del transport afectats per la pandèmia. Les ajudes directes és van destinar als agents del sector del transport de viatgers que van veure reduïts els seus ingressos econòmics en l'activitat de transport a conseqüència del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual és va declarar l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2, que va ser prorrogat pel Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, fins al 9 de maig de 2021.

Els objectius específics de les ajudes eren els següents:

Garantir el manteniment dels serveis bàsics de transport públic que demanda la ciutadania.
Garantir la supervivència dels operadors de transport públic.
Fomentar un model de mobilitat més sostenible en el qual s'ha de potenciar l'ús del transport públic enfront del transport privat motoritzat.

Programació FEDER - COMUN A TODOS

Normativa i Documentació