Dependències - València

Dependències - València

Serveis centrals

DIRECCIÓ GENERAL D'OBRES PÚBLIQUES, TRANSPORT I MOBILITAT
SUBDIRECCIÓ GENERAL DE PORTS, AEROPORTS I COSTES

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1

46018 VALÈNCIA

 

Telèfon d'informació al ciutadà de la Generalitat

Telèfon 
 

Des de la Comunitat Valenciana
Telèfon: 012
 

Des de fora de la Comunitat Valenciana
Telèfon: 96 386 60 00