NOVETATS

Ves enrere OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ EN MÀTERIA D’ENVASOS

OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ EN MÀTERIA D’ENVASOS

D'acord amb l'actual legislació d'envasos, els productors de productes envasats són els obligats a remetre la informació corresponent als envasos; per a la resta d'agents econòmics, no existeix l'obligació de la presentació de la Declaració Anual d'Envasos i Residus d'Envasos, que s'exigia en la normativa anterior.

Amb la publicació del Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, d'envasos i residus d'envasos, s'ha derogat expressament la Llei 11/1997 i el Reial decret 782/2019, norma aquesta última que establia l'obligació de presentar la declaració anual d'envasos en el seu article 15. Donat el caràcter de normativa bàsica del Reial decret 1055/2022, cal entendre implícitament derogada l'Ordre de 5 de desembre de 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regula el model de la Declaració Anual d'Envasos i Residus d'Envasos.

D'acord amb el nou règim jurídic, els productors de productes envasats (segons es defineixen en l'article 2.t) del Reial decret 1055/2022) han d'inscriure's en el Registre de Productors de Producte (secció d'envasos) en els termes establits en l'article 15 del Reial decret, corresponent-los a ells remetre la informació dels envasos que hagen introduït en el mercat en cada any natural en els termes establits en l'article 16, sense perdre de vista el règim transitori regulat en la disposició transitòria segona del Reial decret.

Enllaç Ministeri:

https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/BuscadorPortlet?texto_simple=envases