Presentació

Presentació

Presentació

Les Serres de Bèrnia i Ferrer se situen a la província d'Alacant, entre les comarques de la Marina Alta i la Baixa, actuant de frontera natural entre aquestes. Són un conjunt de serres litorals i prelitorals que se situen, concretament, entre els municipis de Benissa, Xaló, Calp, Alcalalí, Tàrbena, Callosa d'en Sarrià i Altea. No obstant això, el paisatge protegit s'estén per la part d'aquestes serres compreses en els termes de Benissa i Xaló abastant un total de 2843 ha.

La disposició d'aquestes serres, on destaca la serra de Bèrnia amb una orientació NO-SE i una altitud que supera els 1000 metres, els confereix unes condicions bioclimàtiques especials, amb una diferència considerable entre l'ombria i la solana, sent una transició entre les zones plujoses al nord i les seques al sud. Això, al costat de l'ocupació i transformació humana històrica d'aquest espai, li confereix una gran diversitat paisatgística i d'hàbitats.