ECOPLANTMED

ECOPLANTMED

 

El projecte ECOPLANTMED es composa de 5 entitats de 3 estats membres i 2 estats mediterranis que treballen per a combatre la pèrdua de biodiversitat i promoure un model de desenvolupament sostenible tant al nord com al sud de la conca Mediterrània.

 

El projecte promou a la conservació, millora i us sostenible de les plantes autòctones de la Mediterrània per a la restauració ecològica d'habitats degradats i el desenvolupament de nous sectors econòmics, millorant a més a més la capacitat de gestió dels actors locals.