Pacte Pels Boscos

Pacte Pels Boscos

El Pacte pels Boscos és el marc estratègic (relacionat a l'eix 1 de l'Acord del Botànic-2) que serveix de base per a la necessària actualització de les polítiques forestals valencianes i la seua adaptació a una nova realitat mediambiental, territorial i socioeconòmica que deriva tant de tendències locals (com el despoblament rural o la creixent demanda social d’oci) com a altres de caràcter global, com la pèrdua de biodiversitat o el canvi climàtic.

S’ha pres com a punt de partida la legislació vigent en matèria forestal, dins del marc normatiu que emana de l'àmbit europeu, establint estratègies per a avançar en un model de gestió dels ecosistemes forestals valencians de base científica, participat pels agents socials i amb una visió a llarg termini que garanteix, que els nostres boscos compleixen el paper que els pertoca com a embornals de gasos d'efecte hivernacle, el desenvolupament de les zones rurals i la lluita contra el despoblament, l'augment de la seua resiliència front a incendis i altres pertorbacions, i la preservació de la biodiversitat i els serveis ambientals en el seu conjunt, especialment d'aquells que donen lloc a externalitats d’interés general i la multifuncionalitat de les forests, promovent aquells usos i aprofitaments que contribueixen a la seua millora.

El Pacte pels Boscos està vertebrat per tres pilars essencials, que marquen els compromisos i el full de ruta que la gestió pública, privada i social del nostre entorn ha de fer per preservar i garantir la salut dels nostres boscos: 

A aquestes estratègies i marcs normatius es sumen uns paquets d’inversions:

 • Boscos terrestres
  • Restauració ambiental escomesa en zones que van ser devastades pel foc en els grans incendis ocorreguts en les últimes dècades, especialment els esdevinguts en 1994 i 2012.
   Mitjançant la realització d'una adequada silvicultura, l'objectiu està sent el d'augmentar l'estabilitat de les masses i augmentar la diversitat vegetal, orientada a la “renaturalització” de repoblacions forestals, incrementant el seu nivell de maduresa, de biodiversitat i de multifuncionalitat, requerides per a proporcionar-los un major grau d'autoprotecció, contribuint de manera molt important a l'adaptació al canvi climàtic.
  • Ordenació dels Forests d’Utilitat Pública, a fi de garantir la seua gestió forestal sostenible.
  • Condicionament i obertura de zones d’acampada en forests gestionades per la Generalitat Valenciana per a afavorir l’ús social i recreatiu d’aquests espais naturals.
  • Estudis per a la transformació, gestió i valorització energètica de restes agroforestals.
  • Etc.

Totes aquestes actuacions s'estan executant amb fons procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i amb fons propis de la Generalitat Valenciana, en més d'un centenar de termes municipals de la geografia valenciana. 

Descàrrega Inversions en boscos terrestres (PDF 1.614 KB)

 • Boscos marins
  • L'aprovació del Decret per a la conservació i protecció de prades de posidònia marina en la Comunitat Valenciana regula els usos que puguen afectar els prats de Posidònia oceànica i compatibilitza l'activitat amb la protecció d'aquests boscos marins. L'objectiu que persegueix és la protecció de la posidònia, una espècie reconeguda i protegida per la Directiva Europea d'Hàbitats que en la Comunitat Valenciana ocupa més de 30.000 hectàrees.
   Enllaç al Decret conservació i protecció prats posidònia 
  • En paral·lel, i per a reforçar aquesta normativa, s'ha posat en marxa el primer Servei de Vigilància Marina de la Comunitat Valenciana: huit embarcacions, sis itinerants i dos amb seu fixa, així com díhuit persones, que integren aquesta xarxa de proximitat que secunda, des de la mar, el compliment i difusió d'aquest Decret.