NOVETATS

Ves enrere TERMINI DE PRESENTACIÓ DE MEMÒRIA I PLA ANUAL DE GESTIÓ DE CAÇA

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE MEMÒRIA I PLA ANUAL DE GESTIÓ DE CAÇA

Tot titular de cada espai cinegètic ha de presentar segons els models normalitzats i publicats en la web de la Generalitat, una memòria anual corresponent a l'activitat cinegètica compresa en cada temporada.

Aquesta memòria i el pla de la temporada 2021/2022, es presentaran fins al 30 de juny de 2022 amb la finalitat de procedir a la seua avaluació, i haurà d'ajustar-se al que es disposa en la «Guia per a la cumplimentació de la memòria i pla anual de gestió en vedats i zones de caça controlada» publicada també en la web de la Generalitat, així com a aquelles disposicions incloses en les resolucions emeses per la Direcció General competent en matèria de caça referent a les memòries i plans anuals de gestió.

Els impresos i formularis normalitzats estan disponibles en el següent enllaç:

Sol·licitud d'aprovació de la memòria i pla anual de gestió en vedats i zones de caça controlada

Per a facilitar la seua cumplimentació pot descarregar la guia:

Guia nova per a la sol·licitud d'aprovació de memòria i pla anual 2022.pdf