notícies

Medi Natural

Ves enrere Nova ordre d'aprofitaments forestals

Nova ordre d'aprofitaments forestals

Des del 7 d'octubre fins al 28 d'octubre de 2019, tots dos inclusivament, es troba en període d'informació pública el projecte d'ordre de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es regulen els aprofitaments forestals i els tractaments selvícolas en la Comunitat Valenciana.

Aquesta nova ordre es redacta amb l'objectiu d'aclarir alguns conceptes i esmenar algunes manques de l'Ordre 10/2015 i la Resolució de 29 de març de 2017, de la Direcció general de Mitjà Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual es modifiquen els annexos de l'Ordre 10/2015, de 8 d'abril, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi ambient, per la qual es regulen els aprofitaments forestals a la Comunitat Valenciana.

En aquest nou text s'inclou la regulació de l'ús privatiu del domini públic forestal per a l'explotació d'instal·lacions en les muntanyes gestionades per la Generalitat i la regulació concreta dels tractaments selvícolas, que fins ara no estava arreplegada en un text legislatiu.

Així mateix, es pretén avançar en la simplificació de la tramitació d'autoritzacions respecte a l'anterior versió i simplificar la documentació associada als procediments administratius.

L'annex I estableix les condicions tècniques de caràcter general per a l'execució dels aprofitaments forestals i dels tractaments selvícolas, l'annex II estableix les condicions tècniques específiques per a l'execució dels diversos aprofitaments forestals, i l'annex III, el contingut del codi de trazabilidad dels productes forestals.