notícies

Medi Natural

JORNADA ACORDS PER FOMENTAR EL DESENVOLUPAMENT RURAL

JORNADES DEL PROJECTE LIFE RENAIX EL BOSC Des del Projecte LIFE Renaix el Bosc volem convidar-te a assistir a les jornades sobre "Acords per al desenvolupament rural" que tindran lloc el 19 de...

Medi Natural

NOVES DATES EXÀMENS PROVA APTITUD LLICÈNCIA DE CAÇA

La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, com a entitat acreditada per a la celebració de cursos o proves d'aptitud per a obtindre la llicència de caça a la Comunitat Valenciana, ha...

Medi Natural

Publicada l'Orde de Vedes de Caça per a la temporada 2016 - 2017

Publicada l'Orde de Vedes de Caça per a la temporada 2016 - 2017 NOTÍCIA: Publicada l'Orde de Vedes de Caça per a la temporada 2016 - 2017 Enllaç:...

Medi Natural

REALITZACIÓ DE CURS I PROVA D'APTITUD PER A OBTINDRE LA LLICÈNCIA DE CAÇA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

EFA La Malvesía de Llombai, com a entitat acreditada per a la celebració de cursos o proves d'aptitud per a obtindre la llicència de caça a la Comunitat Valenciana, ha comunicat les següents dates...

Medi Natural

Cursos Oficiales de Capacitación para el Control de Predadores

La aprobación y posterior entrada en vigor del Decreto 188/2014 del Consell por el que se regula la figura del guarda jurado de caza de la Comunitat Valenciana y la habilitación para el control de...

Medi Natural

CURSOS PER A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIES DE CAÇA “A” I “B” EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Es van a celebrar els següents cursos que regulen la formació per a l'obtenció de la llicència de caça A i B, que ve regulada per l'Orde 13/2015, de 27 de maig, de la Conselleria...

Medi Natural

INFORMACIÓ CURS EXAMEN DEL CAÇADOR (12/04/2016)

Informació dels cursos per a l'obtenció de la prova d'aptitud d'acord amb l'Orde 13/2015, de 27 de maig, per la qual es regulen les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça a la...

Medi Natural

INFORMACIÓ NOU CURS PROVES D'APTITUD PER A REALITZAR L'ACTIVITAT CINEGÈTICA

Informació dels cursos per a l'obtenció de la prova d'aptitud d'acord amb l'Orde 13/2015, de 27 de maig, per la qual es regulen les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça a la...

Medi Natural

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE MEMÒRIA I PLA ANUAL DE GESTIÓ DE CAÇA

Es recorda als titulars de vedats i ZCC (Zones de Caça Controlada) el compliment de la disposició addicional cinquena de l'Ordre 18/2015, de 19 de juny, de la Conselleria d'Infraestructures,...