notícies

Medi Natural

Processionària del pi. Com cal actuar en cas de contacte amb les erugues?

Ací té disponible informació sobre la processionària del pi i les afeccions en persones i animals de companyia.

Espais Naturals Protegits

DECRETO 127/2015 ZEC Lavajos de Sinarcas, Marjal de Nules y Marjal dels Moros

DECRETO 127/2015, de 31 de julio, del Consell, por el que se declaran como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) Lavajos de Sinarcas, Marjal de Nules...

Medi Natural

Mitigació de danys causats per la sequera: control de perforadors del pi

Ja està disponible en línia informació sobre l'aplicació de l'Ordre 25/2014 per al control d'insectes perforadors dels pins: relació de municipis afectats, fullet informatiu i formulari de...

Medi Natural

Ecoplantmed

Jornada de divulgació tècnica 13/11/2014: El material vegetal en els projectes de restauració d'hàbitats naturals.