T'interessa

Documents

sol·licitud de visita informativa o realització de consulta

SOL·LICITUD DE VISITA INFORMATIVA O REALITZACIÓ DE CONSULTA

DADES DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT

(Grandària màxima del total dels fitxers adjuntats: 15MB)
No hi ha fitxers seleccionats
Prova de verificació
 

PROTECCIÓ DE DADES

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caràcter personal que ens proporcione seran tractades per la Oficina de Transició Energètica i Aconpanyament.

Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la Disposició addicional octava de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i en l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades aportades en la seua sol·licitud.

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de correu electrònic i, de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, vos comuniquem que la vostra adreça de correu electrònic forma part d'un fitxer amb la finalitat del compliment de les funcions de l´Oficina de Transició Energètica i Acompanyament – OTEAcv.

Si ho desitja podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la seua ajuda, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. Visite el següent enllaç per a més informació:

Informació addicional sobre la Política de Protecció de Dades

​​​​​​​