Presentació

Presentació

Què és la xarxa PANAMU?

És una xarxa de treball que agrupa tots els municipis amb paratge natural municipal (PNM) de la Comunitat Valenciana i la conselleria competent en espais protegits. És, per tant, un exemple de col·laboració entre administracions que treballen unides en pro de la conservació d'estos enclavaments de gran valor natural.

 

Amb quines finalitats es va crear la xarxa PANAMU?

La xarxa PANAMU es va crear amb una doble finalitat; una externa, per a facilitar la divulgació conjunta dels valors dels PNM; i una altra interna, per a coordinar els treballs de gestió de les més de 60 administracions locals que tenen encarregada esta tasca.

 Per a coordinar els treballs de gestió cal:

 • Afavorir l'adopció d'un marc comú de gestió per a tots els PNM.
 • Afavorir l'intercanvi d'informació i de recursos entre els membres de la xarxa.
 • Facilitar l'accés dels consistoris als recursos externs.

 

 Quins són els objectius de la xarxa PANAMU?

 • De cara a la societat, la xarxa pretén donar a conéixer estos espais i els seus valors tant als pobles que sempre els han conservat com als ciutadans interessats a visitar estos territoris de gran riquesa.
 • La xarxa pretén acostar el ciutadà a la naturalesa i la biodiversitat de la Comunitat Valenciana, tan pròxima i al mateix temps tan desconeguda.
 • Fomentar una col·laboració ciutadana més activa en la conservació del medi natural a través de voluntariats ambientals, col·laboració d'universitats en la gestió, etc.
 • Unificar la imatge dels distints paratges naturals municipals amb un mateix distintiu que podràs reconéixer fàcilment, per a això s'ha creat una imatge que representa estos valuosos espais naturals. 

 

 

 

Quines actuacions hem realitzat?

Entre les actuacions més destacables realitzades es troben:

 • Millora de la divulgació dels PNM fent ús de les noves tecnologies.
 • Realització anual d'unes jornades tècniques que reunixen tots els actors implicats en la gestió en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Intercanvi d'informació entre ajuntaments a través d'un web intern de treball.
 • Col·laboració amb universitats perquè es facen estudis i treballs en els PNM.
 • Col·laboració amb les diputacions provincials.