Pla d'Acció Territorial del Baix Segura

Versió preliminar

Versió preliminar

Pla de participació Estudi de Paisatge

Pla de participació Estudi de Paisatge

Presentació d'al·legacions telemàtiques a la versió preliminar del Pla

Presentació d'al·legacions telemàtiques a la versió preliminar del Pla

Considerant les publicacions de dues Resolucions en el DOGV, en dates 14.12.2021 i 05.01.2022, procedeix considerar com a data de finalització del termini de participació pública i consultes el 05.04.2022

Corredor Verd del Segura 2006

Corredor Verd del Segura 2006

Bústia de suggeriments