Organismes

Portals

Subvencions Plaques solars

Subvencions Plaques solars

Ajudes per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques, i el tercer sector amb o sense emmagatzematge (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana)

Es convoquen, per a l'exercici 2022, les subvencions destinades a finançar inversions dins del Programa d'Incentius 4, i en concret la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques, i el tercer sector amb o sense emmagatzematge, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i resilencia, d'acord amb les bases reguladores aprovades pel Reial decret 477/2021, de 29 de juny.

Estes ajudes s'emmarquen dins dels objectius del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, establit pel Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i el Consell de 12 de febrer de 2021, així com a la consecució dels objectius fixats pel PNIEC 2021-2030 i l'Estratègia d'Emmagatzematge Energètic, quant al desplegament i integració de les energies renovables així com l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, contribuint amb això a la «descarbonització» en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Rebudes Resoltes
Núm. Sol·licituds 47078 5276

 

  Component 7 (generació) Component 8 (emmagatzematge)
Dotació total 26.974.139,65 € 6.171.432,65 €
Disposat 17.237.733,90 € 4.161.878,78 €
Pressupost disponible 9.736.405,75 € 2.009.553,87 €

Enllaços relacionats