Presentació

Presentació

La Direcció general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible exerceix les competències en matèria de planificació i logística del transport, planificació, coordinació i execució de l'oferta intermodal del transport a la Comunitat Valenciana, seguretat i ordenació del transport i gestió de la xarxa de transport i mobilitat metropolitana.

Per al desenvolupament d'aquestes competències, es troba la Sotsdirecció General de Transport, a la qual li correspon planificar, dirigir, coordinar i supervisar l'activitat dels serveis sota la seua depencia, que són:
 

  • Servei de Gestió del Transport Públic i Coordinació Intermodal
  • Servei de Gestió i Ordenació del Transport


ENLLAÇ a l'ORDRE 2/2021, de 16 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es desenvolupa el Decret 177/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

ENLLAÇ al DECRET 81/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

novetats

Transports: Àrees de prestació conjunta

A partir del dia 1 d'abril de 2013 tots els tràmits de l'Àrea de Prestació Conjunta es realitzaran en el Servici Territorial de Transports de València, situat a l'edifici PROP I, al carrer de...

Transports: Ajudes a les empreses concesionàries que mantenen línies de dèbil trànsit

ORDE 4/2013, de 4 de març, per la qual es regulen i convoquen ajudes per a 2013 Enllaços relacionats Ajudes a les empreses concesionàries que mantenen línies de dèbil trànsit

Transports: Llista PROVISIONAL d'ademsos i exclosos per a l'examen de TAXI

Publicada la llista provisional d'admesos i exclosos a l'examen de de 23 de març de 2013 per a l'obtenció de la capacitació professional per a la prestació del servei de taxi.

Transports: Arreplegada de viatgers en ports i aeroports

Documentació e instruccions per a la sol·licitu d'arreplegada de viatgers en ports i aeroports en taxis Enllaços relacionats Arreplegada de viatgers en ports i aeroports