Presentació

Presentació

La Direcció general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible exerceix les competències en matèria de planificació i logística del transport, planificació, coordinació i execució de l'oferta intermodal del transport a la Comunitat Valenciana, seguretat i ordenació del transport i gestió de la xarxa de transport i mobilitat metropolitana.

Per al desenvolupament d'aquestes competències, es troba la Sotsdirecció General de Transport, a la qual li correspon planificar, dirigir, coordinar i supervisar l'activitat dels serveis sota la seua depencia, que són:
 

  • Servei de Gestió del Transport Públic i Coordinació Intermodal
  • Servei de Gestió i Ordenació del Transport


ENLLAÇ a l'ORDRE 2/2021, de 16 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es desenvolupa el Decret 177/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

ENLLAÇ al DECRET 81/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

novetats

INFORMACIÓ EXÁMENS TRANSPORT 28-11-2020

ALACANT DiSTRIBUCIÓ AULES EXAMEN 28/11/2020 CASTELLÓ DISTRIBUCIÓ AULES EXAMEN 28/11/2020 PROTOCOL EXAMEN VALÈNCIA DISTRIBUCIÓ AULES EXAMEN 28/11/2020 NORMES HIGIÉNICO-SANITÀRIES PLA D'ACCÉS ALS...

EXÀMENS EN MATÈRIA DE TRANSPORTS

Calendario pruebas 2021 Resolució de 16 de novembre de 2020 de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat sostenible, per la qual es convoca la celebració de diverses proves...

Indemnitzacions a les empreses dedicades a transport públic regular interurbà, per la COVID-19

El Consell aprova el Decret Llei 15/2020 que inclou mesures per a indemnitzar a les empreses dedicades al transport públic regular interurbà de viatger i viatgeres per carretera d'ús general de la...

EXÀMENS EN MATERIA DE TRANSPORTS

DISTRIBUCIÓ AULES EXAMEN TAXI ALACANT I VALÈNCIA PER AL 17/10/2020 ALACANT Distribució aules Alacant VALÈNCIA Distribució aules València Normes higiénico-sanitaries Pla accés aularis I i III

EXÀMENS EN MATÈRIA DE TRANSPORTS

Quadernet de preguntes y plantilla de respostes examen CAP 3-10-2020 CAP MERCERIES CAP VIATGERS

EXAMEN CAP 03-10-2020

DISTRIBUCIÓ AULES CAP 03-10-2020 ALACANT DISTRIBUCIÓ AULES CAP 03-10-2020 VALÈNCIA Distribució d'Aules Normes higiénic-sanitaries Pla d'acces als Aularis

EXÀMENS EN MATÈRIA DE TRANSPORTS

MODIFICACIÓ DATA CELEBRACIÓ PROVA PER A OBTENCIÓ O RENOVACIÓ CAP NOVEMBRE 2020 Resolució de data 23 de setembre de 2020 de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible

Ajudes per a les empreses de transport públic regular de viatgers

El Consell aprova una nova convocatòria d'ajudes per a les empreses de transport públic regular de viatgers per la COVID-19: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21042&version=amp El...

EXÀMENS EN MATÈRIA DE TRANSPORTS

SUSPENSIÓ I MODIFICACIÓ DE DATES EN PROVES TENDENTS A l'OBTENCIÓ O RENOVACIÓ DE CERTIFICATS ACREDITATIUS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA DE TRANSPORTS ANY 2020 Resolució de data 3 de juliol de 2020 de la...

Suspensió de terminis d'ajudes per la Covid-19 a empreses que presten transport públic regular d’ús general per a viatgers

Es suspenen els terminis d'ajudes per la Covid-19 a empreses que presten transport públic regular d'ús general per a viatgers. La publicaió al DOGV de la suspensió està disponible en el següent...