Presentació

Presentació

La Direcció general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible exerceix les competències en matèria de planificació i logística del transport, planificació, coordinació i execució de l'oferta intermodal del transport a la Comunitat Valenciana, seguretat i ordenació del transport i gestió de la xarxa de transport i mobilitat metropolitana.

Per al desenvolupament d'aquestes competències, es troba la Sotsdirecció General de Transport, a la qual li correspon planificar, dirigir, coordinar i supervisar l'activitat dels serveis sota la seua depencia, que són:
 

  • Servei de Gestió del Transport Públic i Coordinació Intermodal
  • Servei de Gestió i Ordenació del Transport


ENLLAÇ a l'ORDRE 2/2021, de 16 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es desenvolupa el Decret 177/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

ENLLAÇ al DECRET 81/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

novetats

2020 Indemnitzacions per a les empreses de transport públic regular de viatgers

El Consell aprova la convocatòria d'indemnitzacions per a les empreses de transport públic regular de viatgers per la COVID-19: DECRET LLEI 15/2020, de 23 d'octubre, del Consell, de mesures per a...

EXAMEN CAP JULIO 2020

SUSPENSIÓ DE LA PROVA CAP PREVISTA PER AL 18 DE JULIOL DE 2020. Resolució de 19 de juny de 2020 de la Directora General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible.

NOTA INFORMATIVA

Instal·lació de sistemes de seguretat en Taxis

EXÀMENS EN MATÈRIA DE TRANSPORTS

SUSPENSIÓ DE LES PROVES EN MATÈRIA DE TRANSPORTS PREVISTES PER Al DIA 30 DE MAIG DE 2020 Resolució de 09-04-2020 de la Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

EXÁMENES EN MATERIA DE TRANSPORTES

SUSPENSIÓ DE L'EXÁMEN DE CERTIFICAT D'APTITUD PROFESSIONAL (*CAP) PREVIST PER Al DIA 4 D'ABRIL DE 2020 A LA COMUNITAT VALENCIANA Resolució13-03-2020 de la Directora General d'Obres Públiques,...

Exàmens en matèria de transports

Resultados de las pruebas del 8 de febrero de 2020

TAXI - Àrea de Prestació Conjunta de La Safor

Autorització especial en ocasió de la celebració dels carnestoltes de Pego.