Presentació

Presentació

La Direcció general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible exerceix les competències en matèria de planificació i logística del transport, planificació, coordinació i execució de l'oferta intermodal del transport a la Comunitat Valenciana, seguretat i ordenació del transport i gestió de la xarxa de transport i mobilitat metropolitana.

Per al desenvolupament d'aquestes competències, es troba la Sotsdirecció General de Transport, a la qual li correspon planificar, dirigir, coordinar i supervisar l'activitat dels serveis sota la seua depencia, que són:
 

  • Servei de Gestió del Transport Públic i Coordinació Intermodal
  • Servei de Gestió i Ordenació del Transport


ENLLAÇ a l'ORDRE 2/2021, de 16 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es desenvolupa el Decret 177/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

ENLLAÇ al DECRET 81/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

novetats

Estudi sector del taxi

Estudi sobre el sector del taxi en APC València

Convocatòria de 20 de maig de 2017

Exàmens CAP, TAXI, competència professional y consellers de seguretat

TAXI, Aeroport de Castelló.

Autorització per a prendre viatgers en l'Aeroport de Castelló.

Nova APC (TAXI) Comarca de la Ribera

Publicat el projecte d'Ordre de creació de l'Àrea de Prestació Conjunta de la Comarca de la Ribera Alta

DOGV: Torns de descans addicional TAXI, Alacant.

Modificació dels torns de descans addicional del TAXI, APC Alacant.

Examen de l'1 d'abril de 2017

Certificat d'Aptitud Professional (CAP).