Introducción

Introducción

La Via Augusta constituïx el primer gran eix vertebrador de la península Ibèrica, amb un traçat des de Cadis fins als Pirineus, i continua cap a França amb el nom de Via Domícia, i per Itàlia com a Via Flamínia i Via Aurèlia fins a enllaçar amb Roma. Des dels albors de la nostra era, fa més de 2.000 anys, ens ha fet partícips de primer orde en la formació del denominat món Mediterrani. Va ser l'emperador August l'impulsor de la unificació, rectificació i reparació dels primigenis camins ibers, hel·lènics i cartaginesos per a crear una verdadera via de comunicació de gran abast, amb Roma com a pol central de difusió de cultura, comerç i poder. És la calçada romana més llarga del territori peninsular amb un recorregut total aproximat de 1.500 km i és l'element romà de major importància dins del patrimoni viari, inclosa en la llista indicativa del Patrimoni Mundial de la UNESCO.

La Via Augusta és el precedent històric del corredor mediterrani de transport actual, i oferix la modalitat complementària de transport no motoritzat. Sens dubte, l'elecció del seu traçat a través de la nostra comunitat es deu a les seues condicions geogràfiques i als recursos del territori que, fins i tot hui, es mantenen i s'han diversificat. Per a estudiar-la, potenciar-la en la seua totalitat i reunificar les actuacions que aïlladament s'han realitzat sobre la calçada, la Generalitat va redactar en 2010 el Pla Director de Recuperació de la Via Augusta a la Comunitat Valenciana, a fi d'identificar el seu traçat, salvaguardar esta infraestructura històrica i disposar-la al gaudi dels ciutadans, planificar la restauració de la seua infraestructura, l'harmonització paisatgística i la dotació de servicis per al transeünt.

La recuperació de la Via Augusta té com a principals objectius:

  • Recuperar i difondre el mil·lenari itinerari romà al llarg de la Comunitat Valenciana.

  • Promoure la pacífica cooperació entre els pobles i les seues cultures.

  • Recuperar i promoure la xarxa d'itineraris a Roma, a Santiago i l'itinerari Vicentí.

  • Sumar-se a actuacions semblants iniciades per la resta de països i regions del Mediterrani.

  • Possibilitar un gran recorregut ecoturístic i cultural, de trànsit lliure i sostenible, amb continuïtat a tota la Comunitat Valenciana. Reservat només a vianants, ciclistes i vehicles només de tracció animal (excepte vehicles agrícoles, vehicles de conservació i manteniment i vehicles d'emergències).

  • Contribuir a potenciar el coneixement, el gaudi i el desenvolupament del territori no litoral de la Comunitat Valenciana.

  • Crear un eix dinamitzador d'actuacions complementàries i compatibles, atractiu per a dotacions de servicis i recreació.

 

El projecte preveu també els traçats romans de la via a Cartagena i la via Dianium, itineraris associats a la Via Augusta i al transport marítim i que completen el recorregut en terres alacantines.

CALÇADA PROVÍNCIA RECORREGUT

NOMBRE DE NUCLIS

URBANS TRAVESSATS

LONGITUT (KM)

TOTAL KM

ORIGEN FINAL


VIA AUGUSTA

CASTELLÓ Traiguera Almenara 11, entre estos destaquen
       Sant Mateu i Nules
124 450

 
VALÈNCIA Benavites

La Font
de la
Figuera

24, entre estos destaquen
       per la seua importància
       Sagunt, València,
       Xátiva i Moixent

156

RAMAL ALACANT

ALACANT Villena

Pilar de la

Horadada

12, entre estos destaquen
       Villena, alacant i
        Elx

170
DIANIUM

VALÈNCIA i
ALACANT

Albalat de
la Ribera
(VAL)

Alacant

15, entre estos destaquen
      Oliva, Dénia, Altea,
      Benidorm,
      la Vila Joiosa i Alacant

180 180
TOTAL DE L'ACTUACIÓ 630

 

Les calçades romanes tenen consideració de jaciment arqueològic, per la qual cosa és d'aplicació l'article 62 de la Llei 4/1998, del Patrimoni Històric Valencià, quant a les cauteles que s'han de seguir en les actuacions sobre estes. Per a la legislació urbanística valenciana són elements de l'ordenació estructural de territori. Dels estudis històrics i arqueològics realitzats s'ha confeccionat el traçat bàsic, que confirmarà l'execució de la recuperació de les calçades romanes Via Augusta, calçada a Cartagena i Via Dianium.

El joc d'arxius de plans que s'adjunta pretén divulgar i compartir este patrimoni cultural i ambiental per al seu reconeixement, gaudi i posada en valor.