Horaris d'atenció registral

Horaris d'atenció registral

Segons s'indica en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en l'article 18 del Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal de l'Administració de la Generalitat, l'horari de les oficines d'atenció al públic és el següent:

  • Les oficines de les seus centrals de les conselleries, de les seus principals de les seues delegacions, direccions o serveis territorials i les oficines PROP, prestaran el servei d’informació administrativa general i registre de documents en horari general d’obertura al públic de 09.00 h a 14.30 h, de dilluns a divendres. 
  • Els dijous, almenys en una oficina PROP de cada província, es prolongarà el servei d’informació administrativa general i registre de documents des de les 14.30 h fins a les 19.00 h ininterrompudament. Aquest horari complementari serà atès pel personal que ocupe llocs de treball amb funcions de realització de l’horari especial de la unitat de registre. Les oficines en què es prestarà aquest servei seran publicitades per l’òrgan competent en la matèria, a través de la pàgina web de la GVA.
  • Durant la setmana de festes locals corresponent a cada emplaçament, l’horari de servei d’informació administrativa general i registre de documents que regirà serà de 09.00 h a 14.00 h, de dilluns a divendres.
  • Des del 15 de maig al 15 d’octubre, tots dos inclusivament, i en els períodes de vacances escolars de Nadal i Pasqua, l’horari d’atenció al públic serà de 09.00h a 14.30h, de dilluns a divendres.

 

En qualsevol cas, les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-se:

  • En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1.
  • En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  • En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  • En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  • En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.