Biblioteques especialitzades

Biblioteques especialitzades

Accés als catàlegs de les biblioteques especialitzades:

  • Catàleg "ARENA": accés lliure per a la consulta dels fons documentals i bibliogràfics especialitzats en matèries competència d'esta conselleria
  • Portal BEGV: portal de les Bibliotèques Especialitzades de la Generalitat Valenciana