Recursos i serveis

Recursos i serveis

Recursos i serveis especialitzats d'informació i documentació en les matèries competència de la conselleria, disponibles per al seu personal i el de la Generalitat Valenciana, i per a professionals del sector.

RECURSOS

 • Catàleg de recursos informatius i documentals "Arena" : accés lliure per a la consulta dels fons documentals i bibliogràfics especialitzats en matèries competència d'esta conselleria.
 • Butlletí de sumaris (Bolsum): servei d'alerta informativa mensual on es recullen els continguts d'una selecció de revistes especialitzades
 • Activitat parlamentària: llistat de preguntes, compareixences, interpel·lacions, etc.,  presentades en les Corts Valencianes relacionades amb les matèries competència d'esta conselleria i que han sigut publicades en el Diari de Sessions o en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.
 • Informació legislativa: servei d'alerta i difusió de novetats legislatives, agrupades temàticament, en els àmbits local, autonòmic, estatal...
 • Fons editorial : relació de les publicacions editades per esta conselleria, així com les editades en col·laboració amb altres entitats
 • Fonts estadístiques:difusió d'informació estadística competència de la nostra Conselleria, classificada per entitats i matèries

SERVEIS

 • Consulta del catàleg biliogràfic "Arena"
 • Cerques bibliogràfiques i documentals
 • Servei de referència
 • Gestió d'adquisició de documents i subscricions (per al personal de la conselleria)
 • Difusió a través de butlletins (Novetats, Sumaris, etc. ....)
 • Sol·licitud de fotocòpies i reprografia

LOCALITZACIÓ

 • Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental: doc_cit@gva.es
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
  CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1 - PLANTA 14
  C/ De la Democràcia, 77 46018 VALÈNCIA
  Tel.: 012 (963 866 000 des de fora de la Comunitat Valenciana)