Organismes

Remissió d'arxius de gran grandària

Remissió d'arxius de gran grandària

Remissió d'arxius de gran grandària a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Quan un interessat haja de remetre a la Conselleria un arxiu (o varis) de gran grandària que excedisca de la capacitat de la nostra plataforma de tramitació electrònica o la permesa en el Sistema d'Interconnexió de Registres SIR, s'ha adoptat el “Sistema ALMACEN” de l'Administració General de l'Estat. Aquest sistema, possibilita l'intercanvi d'arxius de gran grandària.

Les URL per a l'accés és:

https://ssweb.seap.minhap.es/almacen

Protocol d'actuació en aquest cas de remetre documents que excedisquen de la capacitat de la nostra plataforma de tramitació electrònica o del SIR

Opció 1 – Per a les Administracions i institucions dependents de les Administracions Públiques 

1. Donar-se d'alta en l'aplicació ALMACEN a través de les URLs indicades amb anterioritat.

Si sorgira qualsevol problema a l'hora de registrar-se es pot posar una incidència en el següent enllaç: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/almacen

2. Quan es puje la documentació es recomana la utilització de la compressió d'arxius ZIP per a minimitzar el nombre d'arxius a enviar (si pot ser comprimir en un únic arxiu).

3. Quan es pujen els arxius, posar en “Destinatari” el correu electrònic del remitent perquè ALMACEN li envie un correu amb l'enllaç de descàrrega “des d'Internet” i així posar-lo en l'ofici o escrit que es vaja a enviar a la Conselleria.

4. Seleccionar el temps que estarà disponible aquesta documentació per a la seua descàrrega en el desplegable “Nombre de dies que romandrà actiu”, així com activar l'opció “Públic” de “Qui es pot descarregar el fitxer?”.

5. Remetre a la Conselleria l'ofici o escrit amb l'enllaç de descàrrega pel registre corresponent o a través del Registre SIR al DIR3 A10017554. Es recomana afegir una relació de la documentació remesa en l'enllaç per a comprovar que està tot correcte.

Opció 2 – Petició d'un enllaç d'invitació per qualsevol interessat

Aquesta opció també és vàlida per a les Adimistraciones Públiques i les entitats dependents de les mateixes que no vulguen cursar l'alta en ALMACEN.

En realitzar un registre per a la Conselleria és possible que la documentació a enviar supere els límits de l'aplicació a utilitzar en aquest registre.

Per a solucionar aquesta limitació s'enviarà el registre, però en lloc d'incorporar tota la documentació atés que supera els límits, s'enviarà un document indicant aquesta circumstància i la relació dels documents que es pretenen enviar.

Per a enviar la documentació de la relació esmentada en el registre s'han de seguir aquests passos:

1. Posar-se en contacte amb el Registre General de la Conselleria a través del correu electrònic notificaciones_medioambiente@gva.es perquè se'ls proporcione un enllaç d'invitació. S'ha de facilitar un compte de correu electrònic perquè se'ls envie l'email amb la invitació.

2. Pujar els documents utilitzant la compressió d'arxius ZIP per a minimitzar el nombre d'arxius a enviar.

3. Avisar al Registre General de la Conselleria a través del correu electrònic notificaciones_medioambiente@gva.es indicant el número de registre original en el qual no es va poder adjuntar la documentació perquè el personal de registre puga unir aquest registre amb la documentació enviada per l'enllaç de la invitació.