Reunions de participació

Ves enrere Reunió de participació amb els sindicats

Reunió de participació amb els sindicats

Divendres passat 2 de març va tenir lloc la reunió de participació de UNEIX amb els sindicats majoritaris, en la seu de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en la Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. En ella van participar represetants de la Unió General de Treballadors (UGT) i de Comissions Obreres (CCOO), el secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Josep Vicent Boira; el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo; el subdirector general de Mobilitat, Josep Llin; i personal tècnic del Servei de Planificació.

Es va presentar el programa estratègic UNEIX, i es va convidar als sindicats a poder participar en la redacció del document aportant el seu punt de vista des de l'òptica dels treballadors, un agent social fonamental en matèria de mobilitat i transport.