Atribucions titulacions per al govern d'embarcacions de recreació

Atribucions titulacions per al govern d'embarcacions de recreació

TITULACIONS NÀUTIQUES D'ESBARJO

Reial decret 875/2014 de 10 d'octubre.

 

PATRÓ PER A NAVEGACIÓ BÀSICA

ATRIBUCIONS BÀSIQUES I CONDICIONS

ATRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES

- Govern d'embarcacions d'esbarjo a motor de fins a 8 metres d'eslora per a la navegació en zona compresa entre la costa i línia paral·lela a la mateixa màxim 5 milles. A més podran governar motos nàutiques.

- Haver complit 18 anys o 16 amb permís patern/tutor. Aprovar examen teòric oficial. Acreditar la realització de 8 hores de pràctiques de seguretat i navegació i un mínim de 4 hores de pràctiques de radiocomunicacions.

- Govern d'embarcacions de vela.- Serà necessari acreditar la realització de 16 hores de pràctiques específiques de vela.

 

 

 

PATRÓ EMBARCACIONS ESBARJO

ATRIBUCIONS BÀSIQUES I CONDICIONS

ATRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES

- Govern d'embarcacions d'esbarjo a motor de fins a 15 metres d'eslora per a la navegació en zona compresa entre la costa i línia paral·lela a la mateixa màxim 12 milles, així com la navegació interinsular arxipèlags balear i canari. A més podran governar motos nàutiques.

- Haver complit 18 anys. Aprovar examen teòric oficial. Acreditar la realització de 16 hores de pràctiques de seguretat i navegació i un mínim de 12 hores de radiocomunicacions (radi operador curt/llarg abast)

- Govern d'embarcacions de vela.- Serà necessari acreditar la realització de 16 hores de pràctiques específiques de vela.

 

- Govern d'embarcacions d'esbarjo motor de fins a 24 metres d'eslora i navegació entre la Península Ibèrica i les Illes Balears. Serà necessari acreditar la realització de 24 hores de pràctiques de navegació en travessia.

 

PATRÓ DE IOT

ATRIBUCIONS BÀSIQUES I CONDICIONS

ATRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES

Govern d'embarcacions d'esbarjo a motor de fins a 24 metres d'eslora per a la navegació en zona compresa entre la costa i línia paral·lela a la mateixa màxim 150 milles. A més podran governar motos nàutiques.

- Haver complit 18 anys. Aprovar examen teòric oficial. Acreditar la realització de 4 8 hores de pràctiques de seguretat i navegació i un mínim de 12 hores de radiocomunicacions (radioperador curt/llarg abast)

- Govern d'embarcacions de vela. Serà necessari acreditar la realització de 16 hores de pràctiques específiques de vela.

 

 

CAPITÀ DE IOT

ATRIBUCIONS BÀSIQUES I CONDICIONS

ATRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES

Govern d'embarcacions d'esbarjo a motor de fins a 24 metres d'eslora per a la navegació sense límits geogràfics. A més podran governar motos nàutiques.

- Haver complit 18 anys. Aprovar examen teòric oficial. Acreditar la realització de 4 8 hores de pràctiques de seguretat i navegació i 12 hores de radiocomunicacions (radioperador curt/llarg abast)

- Govern d'embarcacions de vela. Serà necessari acreditar la realització de 16 hores de pràctiques específiques de vela.