Procediments administratius - TITULACIONS NÀUTIQUES

Procediments administratius - TITULACIONS NÀUTIQUES

ADVERTÈNCIA: EL PAGAMENT DE LA TAXA ES REALITZARÀ DINS DEL TRÀMIT.

En cas de pagar la taxa fora del tràmit, el seu mer pagament NO dona per realitzada la inscripció. És aqueix cas seria necessari registrar presencialment els formularis degudament emplenats i el justificant del pagament.

Per a qualsevol problema amb la tramitació electrònica pot consultar amb el 012 o generalitat_en_red@gva.es

 

 

Concepte

Tràmit telemàtic

(empreses i particulars)

Sol·licitud

presencial

(només particulars)

Taxes presencial

(només particulars)

9753 - Motos nàutiques      
Sol·licitud de RENOVACIÓ o CONVALIDACIÓ del títol Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment
       
9768 - Embarcacions de recreació      
Sol·licitud d'ADMISSIÓ a examen teòric  Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari del tribut  Informació del procediment
Sol·licitud d'EXPEDICIÓ  del títol Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari del tribut Informació del procediment
Sol·licitud de RENOVACIÓ del títol Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari del tribut Informació del procediment
Sol·licitud de DUPLICAT del títol Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari del tribut  Informació del procediment
Sol·licitud de CONVALIDACIÓ del títol Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari del tribut Informació del procediment
Sol·licitud d'EXPEDICIÓ  de certificat Informació del procedimient Document en PDF Asistente en la declaración Información del procedimiento
Sol·licitud d'ATRIBUCIONS complementàries de navegació Península-Baleares i/o Vela
Informació del procedimient PDF de la sol·licitud Asistente en la declaración Información del procedimiento
       
9845 - Activitats subaquàtiques      
Sol·licitud de RENOVACIÓ o CONVALIDACIÓ del títol Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari del tribut Informació del procediment
       
Aportació de documentació referida a escoles de formació per al govern d'embarcacions de recreació Informació del tràmit al PROP PDF de la solicitud  
Comunicació de llicències de navegació expedides per escoles nàutiques o federacions Informació del tràmit al PROP PDF de la solicitud  
       
Sol·licitud de Cita amb personal d'Activitats Nàutiques      
Accés al tràmit general Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud