Procediments administratius - Escoles nàutiques

Procediments administratius - Escoles nàutiques

ADVERTÈNCIA: El mer pagament de la taxa NO dóna per realitzat el tràmit. És necessari registrar presencialment els formularis omplits com cal i el justificant del pagament o, si és el cas, realitzar la tramitació telemàtica que inclou el pagament de la taxa.

 

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa
Escola d'ensenyances nauticoesportives (EEND)      
Sol·licitud de registre d'EEND. PROP Acrobat reader
Modificació de registre d'EEND. PROP Acrobat reader
Alta d'instructors per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació d'EEND. PROP Acrobat reader
Alta d'embarcacions per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació d'EEND. PROP Acrobat reader
Comunicació i realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació d'EEND. PROP Acrobat reader  
Visat de Certificat de Pràctiques Nàutiques i Radiocomunicacions Prop Acrobat reader  
Aportació de documentació referida a Escoles de formació per al govern d'embarcacions d'esbarjo Prop    
Comunicació de Llicències de Navegació expedides per Escoles Nàutiques o Federacions Prop    
       
Sol·licitud de Cita amb personal d'Activitats Nàutiques      
Accés al tràmit general Prop Acrobat reader